Rhinoplasty – เปลี่ยนรูปลักษณ์ของการเสริมจมูก

มีขั้นตอนการผ่าตัดหลายอย่างเพื่อแก้ไขรูปร่างของใบหน้าเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของใบหน้า ใบหน้าเกือบทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ดูดีขึ้น ด้วยการผ่าตัดเสริมจมูก คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจมูกและแก้ไขรูปร่างหรือขนาดของจมูกได้

การผ่าตัดเสริมจมูก – วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคุณ

เรียกว่า ‘งานจมูก’ การผ่าตัดเสริมจมูกสามารถดูแลปัญหาด้านความงามหลายประการของจมูกได้ เช่น หลังสูง หลังต่ำ หลังกว้าง หลังแคบ ปลายโป่ง ปลายต่ำหรือสูง หรือโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่ จมูก. การผ่าตัดเสริมจมูกถือเป็นขั้นตอนที่ยาก โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างรูปแบบและการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหายใจทางจมูกที่เพียงพอและรูปร่างที่ดีขึ้น ความก้าวหน้าในการผ่าตัดเสริมจมูกสมัยใหม่ทำให้จมูกได้รูปทรงใหม่ การรองรับจมูกที่ดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและมั่นคงซึ่งมีผลถาวรและช่วยรักษาหรือปรับปรุงการทำงานของจมูก

ประเภทของกระบวนการเสริมจมูก

การผ่าตัดเสริมจมูกโดยทั่วไปมีสองประเภท: ปิดและเปิด ในการกรีดแบบปิดนั้นทำมาจากภายในจมูกและการผ่าตัดค่อนข้างง่ายกว่าด้วยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่การผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิดนั้นมีประสิทธิภาพสำหรับการผ่าตัดง่ายๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างใหม่ ชนิดเปิดเกี่ยวข้องกับการกรีดทั่วโคลัมเมลลา และนิยมใช้ในกรณีที่ซับซ้อนกว่า ในการผ่าตัดเสริมจมูก ผิวหนังจะถูกแยกออกจากกระดูกและกระดูกอ่อนของจมูก จากนั้นจึงสร้างโครงร่างของกระดูกและกระดูกอ่อนตามต้องการ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการแล้ว ผิวหนังจะถูกพาดใหม่เหนือโครงสร้างใหม่

ด้วยการผ่าตัดเสริมจมูก คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจมูกได้ตามต้องการ หลังจากการปรึกษาหารือกับศัลยแพทย์มากประสบการณ์และมากทักษะที่จะช่วยให้คุณตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและแสดงความคาดหวังของคุณ คุณและศัลยแพทย์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ